SIJOITTUMINEN LOIMAALLE

KARJALAISTA VÄKEÄ  SAVISEUDULLA

Juttu  on  ensimmäisen  kerran julkaistu Saviseudun Joulu -julkaisussa  syksyllä 2021. Teksti  on siis  suunnattu myös  tietoiskuksi nykyisille  Loimaalaisille

Jutun   aihepiiri

Jatkosodan päätyttyä  1944  joutui  karjalainen väki  lähtemään  mailtaan ja  kodeistaan.  Seurauksena oli satojen tuhansien  evakkojen  asuttaminen Suomen  säilyneille  alueille. Koska  yhteiskunta oli tuolloin  vielä  hyvin maatalousvaltainen, piti viljelysmaata saada  muuttajille.  Siksi  käytännössä  kaikkien isompien  tilojen  oli  luovutettava maata joko pakkolunastuksen  tai vapaaehtoisen kaupan kautta   siirtolaisväestölle.

Tässä  jutussa kerrotaan  muutama  näkökulma  Miikkulaisten tulosta  asettumisesta  Loimaalle.

Jutun veljekset Antti ja Mikko Miikkulainen
Veljesten kotitila Mutamäki Elisenvaarassa

 

Tarinan Miikkulaiset

Tämän tarinan Miikkulaisetovat lähtöisin Kurkijoen Elisenvaarasta,jossa suku oli asunut Mutamäen perintötilaa ainakin 1700-luvulta lähtien. Tilan viimeisimmät isännät olivat veljekset Antti (s.1867) ja Mikko(s. 1870) Miikkulainen.

Kesällä 1945, kun Antti Miikkulainen kuoli, perheen lapsia oli elossa 10 henkeä iältään 22-45 vuotta.Samaan aikaan Mikon ja Helenan perheessä lapsia oli 9 iältään 14-34 vuotta.

Mikko Miikkulaisen perheen tila käsitti noin 26 ha maata Elisenvaarassa. Ennen sotia Antin perheentilojen koko oli noin 43ha, josta peltoa noin 10 ha.

Maatilojen kaupat

Antin poika Pekko muutti Loimaan Peltopihkolle ja Mikko ja Helena Miikkulainen muuttivat keväällä 1945 Krekilän Nyman-Knuuttilaan. Molemmat tunnustelivat mahdollisuuksia Loimaalla, joka oli nimetty kurkijokelaisten asutusalueeksi.

Tietoon tuli, että Krekilän Hollo joutuu luovuttamaan maita, koska hänellä oli kaksi isoa tilaa hallussaan. Neuvonpidon jälkeen saatiin yhteisymmärrys Eeli Hollon kanssa vapaaehtoisista kaupoista, jotka olivat ensimmäisiä karjalaisten asuttamiseen  liittyneen maanhankintalain mukaisia vapaaehtoisia kauppoja Loimaalla.

Antti Miikkulaisen perikunnasta Maria, Heikki, Johannes, Antti, Pekko Matti ja Esko olivat mukana maakaupassa,jolla noin 57 hehtaarin määräalat siirtyivät ostajille. Lisäksi ostajat saivat ison riihen Niinijoen rannassa sekä asumisoikeus vuodeksi Hollon pirtissä.

Samoihin aikoihin Mikko Miikkulainen hankki toisen 18 hehtaarin tilakokonaisuuden niinikään Eeli Hollolta

Hankalia sattumuksia oli kaupassa mukana.Sovittu soranotto-oikeusjäi kauppakirjasta pois ja se korvattiin 50 vuoden soranotto-oikeudella. Vuoden 1945 lopussa Suomessa leikattiin setelit. Se ei onneksi koskenut korvausrahoja luovutetuista tiloista.

 

Antti Miikkulaisen lapset 1945 Muhoksella
Antti Miikkulaisen pojat 1961

Mitä  ostetulle  tilalle  tapahtui ja  omistajille tapahtui ?

Antin  vanhin  poika Heikki (s.1901) oli isännöinyt kotitilaa  jo Kurkijoen  Elisenvaarassa ja Heikille  maanviljelijän  ammatti oli  luonnollinen  valinta.  Heikki rakensi  tilan  rakennukset Sulajoen  varrelle. Heikin  vanhin poika  Unto  meni 1956 naimisiin Maila Toiviaisen  kanssa ja niin Untosta tuli Toiviaisen  tilan  isäntä  Krekilään.  Heikin pojista   Eero  ryhtyi isännöimään  tilaa  Sulajoella ja  hänen  poikansa  Risto  on sittemmin jatkanut  tilanpitoa.

Johannes  oli opetellut sepän  ammatin ja ajatteli sepälle  olevan tarvetta Loimaalla.  Hän ehti rakentaa talon Myllymäelle. Sepälle ei ollut kuitenkaan ollut  riittävästi töitä, joten Johannes  hakeutui töihin   aluksi Nurmijärvelle ja   Strömbergille Helsinkiin. Johannes ryhtyi myöhemmin yrittäjäksi tehden mm. bakeliittilastoja  maalareiden työkaluiksi. Johannes myi  talon Edvart  Ahokkaalle, jolta  talo pian siirtyi Juho Tapanaiselle.

Antti oli ollut jo pitkään kauppiaana  Helsingissä ja oli mukana  kaupoissa  lähinnä  jakamattoman  kuolinpesän  osakkaana. Antti  tiettävästi  suunnitteli  kesäpaikan perustamista  Loimaalle, mutta luopui siitäkin. Antti myi  osuutensa  veljelleen Heikille.

Pekko teki  Sulajoen rannalle  kesämökin. Myös Pekko päätyi kauppiaaksi Helsinkiin ja hänkin  myi osuutensa  veljelleen  Heikille.

Matti  sai  pian  tilakaupan jälkeen  työpaikan  Maatalouden koelaitokselta  Tikkurilasta ja  harjoitti maaviljelystä  aluksi sivutoimisesti. Matti halusi  kuitenkin maanviljelijäksi  ja  haaveili paluusta Loimaalle. Vuonna  1951  Matti meni naimisiin Aino Muhosen kanssa  ja  nuoripari  muutti Loimaalle. Joitain rakennuksiakin tehtiin. Tilan   tuotto  ei vastannut  odotuksia ja  alkoi  uuden maatilan  haku. Matin perhe muutti  1960 Janakkalaan.  Loimaan  tila myyntiin  osina  Heikin pojille  Untolle ja Eerolle  sekä  naapuri  Vehviläiselle.

Sisaruksista vanhin Maria asui koko  sodanjälkeisen ajan samassa  taloudessa Matin kanssa ja  pitäen maat  yhteisomistuksessa Matin kanssa.

Sisaruksista Esko (sr) myi osuutensa tilasta  Heikille  rahoittaakseen  opiskelunsa opettajaksi.

Alkuperäisistä veljeksistä Mikon  tila   Krekilässä  siirtyi  aikanaan  vanhimmalle  pojalle  Heikille (s.1911)

1960-luvulle  tultaessa  tiloille  oli raivattu lisää peltoa metsämaista ja  tiloja  oli  vahvasti koneellistettu.  Alkuperäisistä omistajista valtaosa  oli  siis siirtynyt  muualle.

Viime vuosikymmeninä  omistuksissa  on tapahtunut vähemmän  muutoksia. Loimaalla   maanviljelyä jatkavat  siis Antti  Miikkulaisen  pojan pojan  poika Risto  sekä  Mikko Miikkulaisen  pojan tyttären  poika Mikko Miikkulainen  on.

Sopeutuminen Loimaalle

Kun erilaiset kulttuurit asetetaan rinnakkain elämään, on kaikilla oma haasteensas opeutumisessa.

Myös Miikkulaisissa oli useita innokkaita metsästäjiä. Se lienee osaltaan kirvoittanut aikaa kuvaavan tapahtumasarjan:

Syksyllä1947 paikalliset innostuivat useammalla alueella laittamaan alla olevankaltaisia ilmoituksia Loimaanlehteen.

KIELTO

Sattuneista syistä kielletään laillisen edesvastuun uhalla kaikenlainen metsästys, viljelymaiden tallaaminen sekä asiaton kulkeminen Hollon, Anttilan, Torron, Eskolan, Kolhon, Ropakon, Punkan, Isopuolen, Hörhön, L.Knuutilan, Nyman-Knuutilan ja Kurpan tilojen mailla ja metsissä Loimaan pitäjän Krekilän kylässä.
 

Maanomistajat Metsästysoikeuden omistajat.

Viikon kuluttua  lehdessä  oli  toinen ilmoitus

YLEISÖLTÄ

Sattuneista syistä ilmoitetaan, että kaikenlainen metsästys marjojen keruu ja retkeily on luvallista tästä päivästä alkaen omistamillamme mailla Loimaan pitäjän Krekilän kylässä (entisiä Hollon maita) sekä Pappisten kylässä (entisiä Niinijoen Osuusmeijerin maita). Alueet ovat erittäin riistarikkaita, joissa itsekin metsästelemme. Todennäköisesti metsästyskiellot käytännössä raukeavat sitä mukaa, kun siirtoväelle nimetään maatiloja päätilojen takamaista, joissa metsän riista asustaa.


Johannes, Pekka ja Heikki Miikkulainen, Juho Vehviläinen
Maanomistajat

Saman asian tiimoilta oli vielä 17.9.1947 Loimaan Lehdessä seuraavaa:

SUVAITSEVAISUUTTA

10. 9.1947 oli Loimaan Lehdessä sikäli erikoinen tiedonanto, että siinä kolme karjalaista isäntämiestä ilmoitti kaikenlaisen metsästyksen, marjastamisen ja retkeilyn sallituksi omistamillaan mailla. Tämä huomioitiin metsästäjäpiireissä hämmästystä ja kiitollisuutta herättävin mielin. - Nostamme hattua! - vastaavanlaisesta suvaitsevaisuudesta esitämme toivomuksen myöskin "alkuasukkaille"!
Joukko loimaalaisia metsästäjiä.

Mainittakoon, että ns. jokamiehen oikeudet tulivat voimaan vasta 1952.

Suvaitsevaisuus  lisääntyi  ajan myötä  ja  sitä  varmaan  auttoi  myös  se, että  avioliittojakin solmittiin  paikallisten  ja  karjalaisten muuttajien kesken

 

Heikki Mikonpoika Miikkulainen ja traktori 1950

Yhteiskunnan  muutosta

Miikkulaisten tulo Loimaalle asettuu osaksi isoa yhteiskunnan rakennemuutosta.

Miikkulaiset olivat vielä 1920-luvulla täysin maatalousväkeä. Sen jälkeen ensimmäiset alkoivat hakea parempaa toimeentuloa kaupungeista.

Sotien jälkeen maanomistajaksi Loimaalle tuli vielä aika moni, mutta nopeasti tapahtui siirtymää kaupunkeihin ja muihin ammatteihin pois maataloudesta.

Suvun piirissä olevasta väestä enää hyvin pieni osa toimii maatalouden parissa.

 

Laatija

Artikkelin laatija Esko Miikkulainen jr on jutussa mainitun Matti Miikkulaisen poika ja Elisenvaaran Miikkulaiset ry:n hallituksen jäsen