KYYHKYAHO

Kyyhkyaho  on   ns.  perintötila,  jota  on   Kylliäisen  suku  ainakin   1800-luvun  alusta. Kylliäinen  on  historiallinen  suku Elisenvaarassa.

 

Kyyhkyaho (33)  ennen  isojakoa

 

Påhl Kylliäinen ( 1766-1834)  ja  vaimonsa  Anna  Kuntsi (1768-)  ovat eläneet  koko ikänsä  Elisenvaarassa ja   viimeistään  1800-luvun  alussa  Kyyhkyahossa.

 

Edellisten  poika  Johan  Kylliäinen (1805-1879)  ja  vaimonsa Anna Saukkonen ( 1806-1859)  ovat  eläneet  ainakin Annan  kotitilalla  Elisenvaara  30:ssä. Miten  omistus on  heidän  kaudellaan kulkenut  ei  ole tiedossa,  mutta  seuraavalle   sukupolvelle  omistus on siis  palautunut

Edellisten  lapsista  tiedetään

                             Anna   Stulander ( 1827-1894) muutti  avioliiton  myötä  palvelupiiaksi  Raholaan

                             Pauli ( 1829-)  ei  tiedetä  historiaa

Maria  Kupiainen ( 1831- 1905)  avioitui  Pekka  Kupiaisen (1844-1889)  kanssa. Pariskunta  oli  lapseton

Matti  Kylliäinen (1834-1879) avioitui  Katri  Kohon (1836-1921) kanssa 1860.  Matti  siis  kuoli  ennen  isojakoa ja  siksi  isojaossa  edustettuna  on  Katri  Koho

Moses Kylliäinen (1841-1876) avioitui Sofia  Wäisäsen (1846-1890).  Myös  Moses kuoli  ennen isojakoa ja  siksi  isojaossa   edustettuna  oli  Sofia  Wäisänen

Vuokraviljelijöiden  luettelossa 1875  Kyyhkyaho  on merkitty  Johan  Kylliäinen (yli-ikäinen)[1]

Perintötilojen  luettelossa  1879  Kyyhkyahon  pinta-alaksi  todetaan 41,1 ha, josta  viljeltyä  12,2 ha[2]

Perintökirjoissa  1882   omistajat olivat  Karin  Koho, Sofia  Wäisänen ja  Petter  Kupiainen[3]

 

Kyyhkyaho isojaon  jälkeen 

 

Kyyhkyahon  33  tila  jaettiin 28.4.1886  seuraaviin  osiin[4]:

Elisenvaara 33:1  yhteensä  14,24  ha, josta  viljeltyä 3,53 ha omistajana Sofia  Wäisänen

Elisenvaara 33:2  yhteensä  13,37  ha, josta  viljeltyä 5,44 ha omistajana Pekka  Kupiainen

Elisenvaara 33:3  yhteensä  13,37  ha, josta  viljeltyä 4,48 ha omistajana Katriina  Koho

 

Elisenvaara  33:1 

Tilalla asuivat  siis 1910 luvulle  asti:

Sofia  Wäisänen (1846-1890)

ja

Sofian  tytär  Anna Kontulainen os Kylliäinen (1868-1902), meni naimisiin  1888  Heikki  Kontulainen (1853-1934)kanssa. .  Pariskunta  asui  aluksi Lapinlahdella,  mutta  palasi  Kyyhkyahoon  1894. Pariskunnalla oli  tytär   Anna Kontulainen  (1891-) .

ja

Sofian tytär Maria  Kylliäinen  ( 1874-)

Sofia  Wäisänen myi 1/3 osuutensa tilasta  Heikki Kontulaiselle 1.5.1888

1910-luvulle  tultaessa  tilalla  asuivat  siis  60-vuotias  Heikki  ja  hänen  30-vuotias  tyttärensä ja  Maria Kylliäinen.  Isäntää   tilalle  ei  ollut  tiedossa,  joten   Heikki  päätyi  tilan  myyntiin

 

Elisenvaara  33:1   1919-1944

Heikki  Kontulaisen  ja  Antti  Miikkulaisen  intressit  kohtasivat ja  12.6.1919  Antti  osti  Kyyhkyahon  tilan 50 000  markalla ja  muutti   tilalle.

Muuton  aikaan  Antin  perheessä oli 9  lasta  ja  kaikki  kotona.

Kyyhkyahoon  syntyi   vielä  Antin  perheeseen    Esko.

Antin vaimo  Maria  kuoli  1937.

 

1920-luvulta  alkaen  isännän  vastuut  siirtyivät  Antin  vanhimmalle  pojalle Heikille

 

Elisenvaara  33:2

Tilalla  asuivat  Maria Kupiainen os Kylliäinen  (1831-1905) ja  miehensä Pekka  Kupiainen  ( 1844-1889).  Pariskunnalla ei  ollut  lapsia,  joten  Pekan  kuoleman  jälkeen  oli   tehtävä  ratkaisuja.  Omistusten  muutoksista  ei ole  dokumentteja  löytynyt,  mutta  on ilmeistä,  että  tila  päätyi  tavalla  tai  toisella  Marian veljen  leskelle  Katri  Kylliäinen  os. Koholle,  joka  myöhemmin   myi  tilan pojalleen  Matti  Kylliäiselle

 

Elisenvaara  33:3 Kyyhkyaho

Isojaon  jälkeen   tilalla  asui   Matti  Kylliäisen  leski  Katri  Kylliäinen  os. Koho  (1836-1921) yhdessä  lastensa  kanssa:

                                            Juho (1866-?).  Juhosta  ei  ole tietoja

Maria  (1870-? ).  Maria  meni  1890  naimisiin  Reijo  Kuntsin kanssa ja  muutti  ilmeisesti  Elisenvaaran   sisällä.  7 lasta

Anna (1871-?).  Anna  meni  1894  naimisiin  Antti Heinosen  (1872-1929) kanssa ja  muutti  ilmeisesti  Kurkijoen  Savojalle.  1  lapsi

Matti  ( 1874-1936):  Matti  meni  1899  naimisiin Kristiina  Miikkulaisen  kanssa. 8 lasta

Helena  ( 1878-1897)

 

Tilalle  ainoa  luonnollinen  jatkaja  oli  siis  poika Matti. Matti asui  Elisenvaaran tilaa  33:3 lapsuutensa   ja  nuoruutensa  pääosin  äitinsä ja  sisarusten  kanssa  isän   kuoltua   Matin  ollessa  5-vuotias.

Matti Kylliäinen on ostanut 4.2.1899 kauppakirjalla 500 markan kauppahinnasta tilan  33:3   äidiltään  Mentyään  naimisiin 5.11.1899 Kristiina   ja   Matti   asuivat  siis Kyyhkyahon tilaa.

Myös   tila  33:2  siirtyi  Matin  hallintaan.

 

Matti  menehtyi  1936.  Kristiina  jatkoi  tilan   emäntänä   sotiin  asti.

 

Matin  ja  Kristiinan  tilalla  asuivat  siis:

         Äiti Katri  (1836-1921)

         Matti ( 1874-1936)

         Kristiina (1874-1960)

         Ja  lapset:

         Iida( 1900-1975)  meni  naimisiin  1918  Heikki  Pikkaraisen (1896-1918)  kanssa  ja muutti  ilmeisesti  pois  kotoa

         Anna (1902-1903)

         Matti  ( 1904-1905) muutti  perheen mukana  sodan  jälkeen  Loimaalle

         Helmi ( 1906-1981)  meni  1931 naimisiin Einari  Koposen  ( 1901-1973) kanssa

         Kaisa  (1909-1984)  meni  1942 naimisiin Paavo  Survosen  ( 1903-1978)  kanssa

         Anna  ( 1910-1996) meni  1938 naimisiin Erkki  Härkösen ( 1910-1940) kanssa

Aili  ( 1913-1916)

Selma ( 1918-2001)

 


[1] Muistojemme  Elisenvaara

[2] Muistojemme Elisenvaara

[3] Muistojemme Elisenvaara

[4] Maarekisteri /Veikko  Repo