HISTORIAA JA TARINOITA

MISTÄ MIIKKULAISET ELISENVAARAAN?

 

Joitain  viitteitä  Miikkulainen  nimestä  Elisenvaarassa löytyy  1500-luvulta.

 

Kirjassa  Kurkijoen  historia I-III luetellaan  kaikki  tiedossa  olevat vanhat kantasuvut 1600-luvulle tultaessa. Näiden  joukossa  ei  Miikkulaisen  nimeä  löydy.

 

Ruotsin  vallatessa alueen alkoi  tosiasiallinen  väestön   vaihto  myös  Kurkijoella, Vanha  paikallinen  väestö  siirtyi Venäjälle   ja  uutta väestöä  tuli  erityisesti  Savon  suunnasta. Seurakunta Kurkijoella oli Stolbovan rauhaan 1617 saakka kreikkalaiskatolinen. Rauhanteon jälkeen se muutettiin lute­rilaiseksi.

 

Tämän  jälkeen   tulleessa uudessa   väen nimiluetteloista löytyy myös sukunimi  Miikkulainen  vuodesta 1637  alkaen  Elisenvaaran   ja  Kesvalahden  kylissä.  Miikkulaisten  mainitaan  olleen  lautamiessuku.

 

Ruptuuri  sodan  jälkeen   tulleessa  väestössä ei  löydy  Miikkulaisen  nimeä.

On  siten  varsin  ilmeistä,  että  Miikkulaiset   tulivat Elisenvaaraan  n. 1630-luvulla  Savon  suunnasta.

 

Miikkulaisia lautamiehinä

 

Kurkijoen historiasta  löytyy Miikkulaisia  lautamiehinä:

Juho Miikkulainen, Mikrilä                                  1660 - 1669

Juhana Miikkulainen, Elisenvaara                         1680 - 1697

Simo Miikkulainen, Elisenvaara                             1684 - 1685

 

Lautamiesten tehtävät:

”Lautamiehet suorittavat Ruotsin vallan aikana arvokkaan kasvatustehtävän. Paljon he saivat nähdä vaivaa ja uhrata aikaansa selvitellessään monia sotkuisia asioita. He joutuivat aina tarttumaan epäkohtiin kä­siksi. He nuhtelivat kansalaisia huonoista elämän­tavoista ja koettivat heitä ohjata tavoittelemaan kor­keampia siveellisiä elämänarvoja. Kun he olivat vaka­varaisia, monet heistä auttoivat takuillaan heikossa taloudellisessa asemassa olevia elämän alkuun, sijoit­taessaan heitä talollisiksi autio- tai rappiotiloille. Kun yrittäjä ei aina onnistunut, takuumiehet joutuivat korvaamaan valtiolle aiheutuneet vahingot. Siitä huoli­matta monet lautamiehet auliisti takasivat uusia yrit­täjiä. Moni rikollinen pääsi myös lautamiesten takuulla vapauteen, jolloin takaajien oli valvottava, että asian­omainen tottuisi parempiin elämäntapoihin.”

(Kurkijoen historia I-II-III, s.306)

Esivenhemmat sukututkimuksella

Sukututkimuksen  perusteella  ensimmäinen  suora  esivanhempana löytyvä  Miikkulainen  on 

Henric Mijkulain   s 1699 Kurkijoella k.1774 Kurkijoella

 

 

Elisenvaaran  Miikkulaisten  kantavanhempina   voidaan  pitää

 • Heikki  Heikinpoika  Miikkulaista  s. 19.9.1823  Kurkijoen  Elisenvaarassa k.21.5.1895

ja

 • Kristiina Petterintytär Kemppista  s. 25.7.1829 Kurkijoen Haavikossa  k. 18.6.1881 Kurkijoen Elisenvaarassa

Sukututkimuksen   perusteella  Heikki  Miikkulaisen  varhaisimmat tunnetut  esivanhemmat ovat:

 • Henric Mijkulain   s 1699 Kurkijoella k.1774 Kurkijoella ja vaimonsa Maria Kainolainen s.1704 Kurkijoen Elisenvaarassa k 1779  Kurkijoen  Elisenvaarassa
 • Simon Ruipo  s. n.1698 Kurkijoen Mikrilässä  k. 1748 Kurkijoen Mikrilässä
 • Michel  Antinpoika Kyndöläin s. 1730 Kurkijoen  Mikrilässä ja vaimonsa Ewa Martintytär Martikainen  s. 1737Kurkijoen  Mikrilässä
 • Thomas  Olofsson Torikka s. n. 1662 ja  vaimonsa Elisabeth Pekantytär Immonen s. 1677 k. 1755 Kurkijoen  Kannansaaressa

Sukututkimuksen   perusteella  Kristiina Kemppisen  varhaisimmat tunnetut  esivanhemmat ovat:

 • Matti Kemppinen s. n. 1679   k. 1752  Kurkijoen  Haavikossa
 • Yrjö Wehvil  s. 1620
 • Paavo  Tuomaanpoika Kesseli s.1665 Kurkijoen Raholassa
 • Thomas Weijala s. n.1701 Kurkijoen Veijalassa k. 1744 Kurkijoen Veijalassa ja Vaimonsa  Anna Pirhoin s. n. 1702
 • Peter Ijäs  s.1689  Kurkijoen Raholassa  k. 1765 Kurkijoen Raholassa ja vaimonsa Helena Uimoin s. n.1705 Kurkijoen  Raholassa k.1767 Kurkijoen  Raholassa
 • Mauno Kuntsi s. 1670
 • Anders Lukkaanpoika Lukoff s.1645  k. 1745 Kurkijoen Lapinlahdella
N-Hablon juuret

 

DNA-TUTKIMUKSEN LÖYTÖJÄ

 

Isä linjan  DNA-tutlkimuksessa (Y-DNA)  Elisenvaaran  Miikkulaisten  suku kuuluu ns. N-habloryhmään.  Tämä merkitsee  sitä, että  kaukaisessa  menneisyydessä  esi-isämme  ovat  tulleet  Kurkijoellekin   Siperian  suunnastaLÄHTEITÄ JA SYVENTÄVÄÄ TIETOA

Wikipedia

Esko Miikkulainen (Sr): Kertomus Miikkulaisen  suvun vaiheista

 

Kurkijoen kihlakunnan historia I-III 1958

Hiisi-säätiö, Lumi-säätiö, Kurki-säätiö, Jaama-säätiö.

 

Koonnut

Esko Miikkulainen  Jr