MUTAMÄKI

Mutamäki

 

Mutamäki  on   ns.  perintötila,  jota  ovat  hallinneet  Miikkulaisen   ja  Möltsin   suvut. Molemmat  suvut ovat  historiallisia  sukuja  Elisenvaarassa.

 

Mutamäki  ennen  isojakoa

Mats Henricsson Miculain  (1754-1796)  ( vanhemmat: Hendrick Henricsson  Miculain ja Helena  Olofsdottir  Harawaldin) ilmenee Mutamäen  vuokraviljelijänä 1700-luvun  lopulla.

 

Matsin kuollessa  1796 hänen  poikansa 12-17 vuotiaita, joten  tilan  vastuu  on  siirtynyt  muille. Ilmeisin  vastuun  siirtymä on   Matsin  veljelle  Henric  Henricsson  Mijkulaiselle (1755-1807)

Henricillä  aikuisiksi  selvisivät  pojat:  Henric Henricsson Mijkulain ( 1792- 1830) ja  Mats Heikinpoika  Mijkulain (1802-1861). Näistä Matsilta  ei  aikuisikään   selvinnyt  poikia. Henricin  vanhin  poika   Heikki  Miikkulainen  löytyy  myöhemmin  Mutamäen omistajista.

 

Heikki Miikkulainen (1823-1895)  eli  Elisenvaaran   Mutamäen tilaa  ja  Christina   tuli miniäksi  tilalle  1848 Kurkijoen  Haavikosta.

 

Aluksi  Heikki  oli  tilan  vuokraviljelijä ¼ osuudella  pääosan  kuuluessa  Anders Möltsille. Ilmeisesti   Heikin  veli   Matti    (vanhapoika)  oli  mukana.

Elisenvaan  vuokraviljelijät 1875 [1]:

 

Mutamäki 9: tilan koko  97,34 ha,   josta  viljeltyä  27,53 ha

¾ Anders Henriksson  Möltsi  + hustru Maria

¼ Henrik  Miikkulainen +hustru Stina

 

Kumpula 10: tilan koko  47,04 ha,   josta  viljeltyä  17:03 ha,

¼ Henrik Miikkulainen

¾ Johan  Kiisken  leski Karin

 

Isojaon  mukaisessa  perintökirjassa  Mutamäen  omistus   on jakautunut   hieman  uudelleen [2]

3/5 Anders  Jacob  Möltsi

2/5 Henrik  ja  Matts Miikkulainen

 

Kumpulan  osalla  Miikkulaisilla  ei  enää  ole  omistusta.Oliko  tässä  yhteydessä   tehty  maakauppoja, ei ole  ilmennyt.

 

Isojaon  jälkeen 3.5.1887  on  tehty  Mutamäen  jako   kahdeksi   eri  tilaksi, jolloin   Miikkulaisten   ja  Möltsien  yhteinen   taival   päättyi:[3]

 

 

 

Kokonaisala

Peltoa

Elisenvaara 9A

Antti ja Jaakko Heikinpojat Möltsi

56,35

15,92

Elisenvaara 9B

Heikki ja Matti Heikinpojat Miikkulainen

40,77

11,02

 

 

Miikkulaisten  Mutamäki  (9:2  Elisenvaara 9 B) isojaosta perinnönjakoon

 

Heikki  Miikkulainen  isännöi  tilaa  isojaon    jälkeen . Heikki jää leskeksi  1881

 

Lapsien  polkuja

         Varpu (1851-1881) muutti  Mikrilään  1871 mennessään  naimisiin  Simo  Vehviläisen  kanssa

         Heikki (1855-1926)  eli koko  ikänsä  Mutamäessä

         Pekko ( 1857-1881)  kuoli nuorena

Katriina ( 1859-1939) muutti  Rummunsuolle  1888  mennessään  naimisiin  Tahvo  Ahokkaan   kanssa

         Riitta ( 1861-1926) eli koko  ikänsä  Mutamäessä

         Maria, Antti,  Mikko   ja  Kristiina  elivät  kotitalossaan

 

Tila  siirtyi 5.1.1892  Antille, Mikolle  ja  sisaruksille  testamentilla  osuus  isältään Heikiltä  ja  sedältään  Matilta (s.1828).Tuolloin   tilalla  asuivat sisaruksista Heikki  (vanha poika), Riitta  ( vanha piika), Maria, Antti, Mikko  ja  Kristiina  sekä  setä-Matti

 

Heikin  kuollessa 1895  Mutamäki   siirtyy  lapsille, joista  Antti  sai  isännyyden  ja  Mikko  on myös  ”kakkosisäntä”  ja omistajana.  Heikki   ja  Riitta  asuvat  tilalla ja  omistavat  osansa.

 

Vuonna  1986 Maria  Kiiski  ja  Antti avioituivat.  Maria  Kiiski  muutti  naapuritilalta  Kurkijoki Elisenvaara 13:2 ja  13:3 Kyyhkynalava

1899  Kristiina Miikkulainen  muutti  naapuriin  Kylliäiselle  naimisiin  menon  myötä

1908  Maria Miikkulainen  muutti  Hiitolaan  Jakoselle  naimisiin  menon  myötä

1909 Mikko  meni  naimisiin  Helena Pajun kanssa. Helena  muutti  tilalle   Soskualta

 

Nyt  Mutamäen  tilalla  asuivat  Heikki  (vanha poika), Riitta  ( vanha piika), Antti ja Maria +heidän 6 lastaan  sekä Mikko  ja   Helena (yhteensä  12  henkeä)

 

29.10.1913 Mikon  veli  Heikki osuutensa  perintötilasta  Mikolle  eläkettä  vastaan.

Samassa  yhteydessä  lienee  tehty  Mutamäen   tilan perinnönjakoa,  joka  on oikeuden  päätöksen jälkeen  kirjattu maarekisteriin 1.2.1915:

Mikko  sai päätilan 9:11     Mutamäki I           yhteensä  32,9 ha , josta  peltoa 9,01 ha

Antti  sai osuuden  9:12     Suopelto               yhteensä 7,93 ha, josta  peltoa   2,12 ha

Asioissa  lienee  ollut  jotain  epäselvää,  koskapa tästä  asiasta  on  tehty  käräjäoikeuden  päätös  myös 5.3.1935 ja  tässä  päätöksessä  viitataan tilusvaihtosopimukseen 24.10.1916. Eri  päätöskerroista  huolimatta  tulos  on  sama.

 

Mitä  muuta  järjestelyssä  on  sovittu,  ei  ole  tiedossa

 

Omistussuhteiden  muututtua on  Mikosta   tullut  Mutamäen  isäntä. Antilla  ei ollut  enää  roolia  Mutamäessä, joten   hänellä  oli paine  löytää  uusi  ratkaisu.  Kesti   vuoteen  1919  ennen kuin  Antin  ratkaisu  Kyyhkyahosta  syntyi.

 

Mutamäen   tilan  irtaimiston  perinnönjako 2.9.1915: Antti  1/3, Mikko 7/12,  Riitta 1/12

 

 

Mikko Miikkulaisen Mutamäki   ( 9:11 myöhemmin 9:22) perinnönjaon  jälkeen

1919 Antti  osti  Kyyhkyahon  tilan 33:1 ja  muutti  pois  Mutamäestä

Nyt  Mutamäkeen  jäivät  asumaan Heikki  (vanha poika), Riitta  ( vanha piika), Antti sekä Mikko  ja   Helena + heidän  3  lastaan

1926  Mikon  sisarukset  Heikki  ja  Riitta  kuolivat

 

1932  Mikko myi   4  palstaa  yhteensä  6 ha  Mutamäen  suomaista

 

Sodan jälkeen  Mikko  asui  poikansa  Heikin  taloudessa Loimaan  Krekilässä

 

Antti  Miikkulaisen  Mutamäki  ( Suopelto  9:11  myöhemmin  9:17) perinnönjaon  jälkeen

Perinnön jaon jälkeen  Antin perhe  asui  vielä Mutamäessä

1919  Antti  osti  Kyyhkyahon  tilan 33:1 ja  muutti   sille  tilalle. Muuton  jälkeen  Antille  jäi  Mutamäestä  Suopelto-niminen  tila 7,93 ha

Muuton  aikaan  Antin  perheessä oli 9  lasta  ja  kaikki  kotona

1932  Antti  myi   kaksi  palstaa  yhteensä  1,7 ha  omistamastaan  Suopelto   tilasta  ( lohkottu  Mutamäestä)

Antin vaimo  Maria  kuoli  1937

Sodan  jälkeen   Antti  asui Muhoksella  poikansa  Mikon  kanttorilassa

 


[1] Muistojemme  Elisenvaara

[2] Muistojemme  Elisenvaara

[3] Maarekisteri /Veikko  Repo